Våra villkor

Som en del i vår strävan att ge dig som besökare bästa möjliga upplevelse skräddarsyr XYZ artiklar, guider och information för att ge dig chansen att spela online. Vår affärsidé grundar sig på att du besöker de webbplatser vi länkar till samt genom diverse reklam som finns på vår webbplats. Vi väljer att samarbeta endast med företag vi vet är seriösa. Du måste godkänna våra villkor för att kunna besöka denna webbplats och du gör detta automatiskt genom att besöka den. Vår sekretess- och cookiepolicy innehåller ytterligare information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vårt innehåll

Vi uppdaterar innehållet på vår webbplats med jämna mellanrum och försöker garantera att det alltid är korrekt och aktuellt. Vi kan dock inte ansvara för det innehåll som presenteras av tredje part och erbjudanden och information kan när som ändras utan vår vetskap. Du måste vara minst 18 år gammal för att besöka denna webbplats. Du använder vår webbplats och dess innehåll på egen risk och vi ansvara ej för felaktig användning.

Vårt ansvar

Vi tar inget ansvar för någon typ av skada som kan uppkomma på dig som person eller den utrustning du använder dig av för att besöka vår webbplats. Vi ansvara dessutom inte för skador som uppkommer från felaktig användning, förlust av intäkter, rykte eller försäljning. Detta gäller förlust och skada för samtliga tänkbara scenarion och inte endast för de som nämns ovan.

Immateriella rättigheter

Evolutioncasino.se är ägare till webbplatsen, dess innehåll och allt material som publiceras där. Vi äger dessutom de immateriella rättigheterna och skyddas av upphovsrättslagen. Du får inte utan vårt skriftliga samtycke använda vår webbplats för kommersiellt eller icke kommersiellt syfte och vi ansvara inte för förlorad inkomst på grund av detta. Du kan skriftligen be om borttagande av innehåll på vår webbplats. Vi bedömer per fall om borttagande när materialet inte bryter mot några lagar.

Virus

Evolutioncasino.se använder sig av den senaste tekniken för att garantera att vår webbplats ej förmedlar virus eller andra skadliga program. Vi kan dock inte garantera säkerheten på webbplatser som tillhör tredje part. Du som användare är skyldig att ha ett godtyckligt skydd mot både virus och skadliga program. Vi tar inget ansvar för skador som uppkommer på data eller utrustning på grund av virus. Detta gäller alla typer av skador och attacker. Vi rekommenderar att du som användare har ett antivirusprogram installerat på din enhet.

Externa domäner

Vi använder oss av både externa källor och externa domäner för att presentera innehållet på vår webbplats. Även om de flesta länkar på vår webbplats går direkt till våra arbetspartners har vi ingen kontroll över innehållet på deras webbplatser. Du som användare får länka direkt till våra webbplatser om du äger länken i fråga och den inte används i olagligt eller kommersiellt syfte. Vi förbehåller oss rätten att när som ta ned länken utan att först meddela detta.